1. KLIMCZUK Agnieszka

lat 39, mężatka, mama 10 letniej Angeliki. Magister administracji, studia podyplomowe z dziedziny zarządzania nieruchomościami, licencjonowany zarządca nieruchomości. Pracownik PGE Dystrybucja S.A., członkini Stowarzyszenia Kongresu Kobiet, wiceprzewodnicząca zamojskiej struktury Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jestem zamościanką z urodzenia i wyboru, a przy tym społeczniczką, kobietą silną, energiczną i zdecydowaną w szczególności na wprowadzanie pozytywnych zmian w naszym mieście. Zadbajmy razem o nasze ZAMOJSKIE sprawy... Bardzo proszę o Państwa głosy.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

2. KUCHARSKA Elżbieta Krystyna

lat 63, wykształcenie wyższe prawnicze, przedsiębiorca, społecznik. „Kobieta Lubelszczyzny 2011 roku”, Członek zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu, Radna Rady Miasta. Od wielu lat pracuję społecznie na rzecz ludzi potrzebujących, wspieram Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zamościu. W swoich zakładach pracy zatrudniam młodzież aby zapewnić rozwój rzemiosła. Proszę Moich wyborców o głos na mnie!

3. BLASZYŃSKI  Andrzej

 lat 62, przedsiębiorca z Zamościa, wykształcenie wyższe. Sołecznik, organizator, dobry gospodarz dbający o poprawę perspektyw dla mieszkańców Zamościa, a w szczególności osób młodych. Podejmę szereg działań związanych z budowaniem nowych dróg oraz remontem istniejących.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

4. GWIAZDOWSKA Elżbieta Jadwiga

lat 65,  jestem rodowitą zamościanką, magister administracji, ukończone podyplomowe studium pedagogiczne, żona, matka i babcia.  Chcę z Wami współdecydować o rozwoju naszego miasta i wiem jak to zrobić.  Jako wieloletni pracownik Urzędu Miasta znam problemy nurtujące mieszkańców i nasze miasto, które chcę uporządkować i zadbać o współpracę międzygminną. Jestem profesjonalistką zdeterminowaną do działania, skuteczna i wrażliwą kobietą. Bardzo proszę o Państwa głosy…

5. ZWOLAK Tomasz Zenon

lat 37, wykształcenie wyższe ekonomiczne. Żona Dominika córka Aleksandra i Marika. Zawodowo kieruje działem technicznym w Zamojskim ogrodzie zoologicznym, praca stała się moja pasją. Chciałbym przyczynić się aby Zamość był lepszym i bardziej przyjaznym miastem, a ludzie tu mieszkający mieli dobrą i godnie płatną prace. Razem możemy to zmienić. Proszę o głosy i wspólnie zadbajmy o Miasto Zamość.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

6. GARBULA Karol

34 lata, socjolog, samorządowiec, w latach 2011-2014 Sekretarz Miasta Zamość, w latach 2011-2017 członek rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, Dyrektor Biura Unii Szefów Firm Zamojszczyzny. Zamość potrzebuje impulsu do rozwoju gospodarczego. Jestem współtwórcą Podstrefy Ekonomicznej w Zamościu, wprowadzałem tam pierwsze firmy, wiem czego potrzebuje biznes aby się rozwijać. Jako Radny zadbam aby Zamościanie nie musieli wyjeżdżać w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy.

7. KARWAT Zbigniew

lat 55,  żonaty jedno dorosłe dziecko. Z wykształcenia mgr inżynier absolwent Politechniki Krakowskiej. Pracuję od trzydziestu lat w branży wodno-kanalizacyjnej, prowadzę również własną działalność gospodarczą. Działam i pracuję społecznie. Bezpośrednio i pośrednio wpływam na rozwój miasta. Chciałby przeforsować budowę instalacji do zmiękczania wody dla całego miasta.

Odoo text and image block