1. ZWOLAK Rafał Mariusz

lat 42, żona Katarzyna pedagog, córki Karolina i Ewa. Magister socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalista d.s. analiz technicznych w firmie telekomunikacyjnej. Zamość jest naszym wspólnym domem, o który trzeba nieustannie dbać, dlatego też czuję się za niego odpowiedzialny. Pracę radnego traktuję jako służbę mieszkańcom. Z roku na rok udaje mi się poprawiać jakość życia mieszkańców na osiedlach, jednak jest jeszcze sporo do zrobienia. Jestem radnym skutecznym, posiadającym wrażliwość społeczną. Od zawsze pracuję z Ludźmi i dla Ludzi. Praca społeczna i samorządowa daje mi ogromną satysfakcję, dlatego też bardzo dziękuję za dotychczasowe wsparcie i proszę o Państwa głos.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

2. IWANIUK Renata

lat 59, jestem emerytowaną nauczycielką zamojskiego Ekonomika, mężatką i matką dorosłej córki. Ukończyłam UMCS w Lublinie i studia podyplomowe w zakresie bankowości i finansów. Obecnie jestem członkiem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ekonomika i ławnikiem Sądu Rejonowego w Zamościu. Swoją pracę wykonywałam z pasją i zaangażowaniem. Przez kilkanaście lat byłam opiekunką Samorządu Uczniowskiego i wspólnie z aktywnymi uczniami organizowaliśmy akcje charytatywne, debaty na trudne tematy i przygotowywaliśmy programy artystyczne dotyczące tradycji i zwyczajów krajów UE. Moje motto życiowe to słowa Margaret Thatcher: „Nie idź za tłumem, bo nigdzie nie dojdziesz”. Uważam, że każdy człowiek powinien podążać swoją drogą i realizować swoje cele.

3. KUPCZYK Janusz Wojciech

lat 55, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego jak i Studiów Podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Były oficer Wojska Polskiego, aktualnie sekretarz Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Zamościu, członek Rady Ławników Sądu Okręgowego w Zamościu, jak również Honorowy Dawca Krwi. Obecnie pracuję w firmie transportowej jako kierowca. Codziennie przejeżdżam ok 200 kilometrów po Zamościu i wiem w jak złym stanie są nasze drogi, co przekłada się na brak poczucia bezpieczeństwa zarówno pieszych, rowerzystów jak i kierowców. Jako radny będę walczył o polepszenie ich nawierzchni oraz odpowiednie oznakowanie. Od wielu lat działam społecznie na wielu płaszczyznach i interesuję się sprawami mieszkańców. Zadbam o nasze zamojskie sprawy. Dobro naszego Miasta jest sumą dobra jego mieszkańców, budujmy je wspólnie. Proszę o Państwa głosy.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

4. RUDY Ewelina Dorota

lat 29. Absolwentka magisterskich studiów  filologicznych na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracownik samorządowy. Mieszkam w Zamościu. Jestem osobą bezpartyjną. Zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu osobistym cenię sobie fachowość, zaangażowanie i uczciwość. Od kilku lat jestem szczęśliwą mężatką, dlatego jako Radna do Rady Miasta Zamość chciałabym zwrócić szczególną uwagę na warunki bytowe młodych rodzin. To w młodych ludziach tkwi duży potencjał, który należy wykorzystać i którym warto się chwalić. Musimy dać im szansę, aby tutaj znaleźli pracę, mieszkanie, żeby ich dzieci miały dostęp do żłobków i przedszkoli. Zróbmy wszystko, aby nie musieli stąd wyjeżdżać. Dziękuję za każdy oddany na mnie głos! Razem dla Zamościa!

5. HANTZ Wojciech Cezary

lat 44, ojciec niepełnosprawnych córek, wdowiec sam wychowujący dzieci. Aktywny zawodowo i społecznie. Tancerz Zespołu "Zamojszczyzna", motocyklista. Były żołnierz, weteran wojny w Afganistanie. Mimo wielu doświadczeń życiowych pozytywnie nastawiony do życia. Nielubiący stać w miejscu i zaangażowany w pracę z młodzieżą. Zdyscyplinowany i poważny. Znający realia życia z dziećmi niepełnosprawnymi. Związany z Zamościem i tu widzący swoje miejsce w życiu. Otwarty na ludzi, odważny i konsekwentny.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

6. POLANOWSKA-ZAWIŚLAK Elżbieta Julita

lat 63, Jestem emerytowaną nauczycielką. Mam czworo dorosłych dzieci . Jestem wdową. Od kilku lat działam społecznie aby pomóc mieszkańcom Osiedla Powiatowa, na którym mieszkam. Byłam jedną z inicjatorek budowy placu zabaw przy ul. Poniatowskiego, pomieszczenia, w którym przechowywany jest rower niepełnosprawnego Tomka, wyrównania chodników na osiedlu oraz budowy "łącznika " pomiędzy ulicami Poniatowskiego i Szwedzką. Chciałabym móc w dalszym ciągu pomagać mieszkańcom swojego miasta.

7. SZLĄZAK Jolanta

lat 60, jestem aktywną zamościanką kobietą silną i zdecydowaną. Swoją życiową wiedzę i doświadczenie zawodowe chcę wykorzystać w pracy na rzecz miasta. Zależy mi na tym aby Zamość był naszą bezpieczną lokalną ojczyzną, w której każdy mieszkaniec będzie miał zagwarantowane godne życie. Dopilnuję Naszych wspólnych spraw. Żyjmy lepiej, postawmy na Zamość - miasto wielkich możliwości. Proszę oddaj na mnie swój głos.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

8. ZWOLAN Marta

lat 36, mężatka, dwoje dzieci – 15-letni syn i 5-letnia córka. Ukończyłam studia na kierunku Informatyka i Ekonometria, a także studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami IT na Politechnice Warszawskiej. Od ponad 10-ciu lat pracuję w Zamościu w firmie zajmującej się obrotem wierzytelnościami, obecnie jako menadżer w Dziale IT. Moją pasją jest informatyka oraz literatura kryminalna. Kandyduję ponieważ uważam, że Zamość powinien być miastem atrakcyjnym zarówno dla obecnych mieszkańców, jak również zachęcającym nowe osoby do zamieszkania. Można to osiągnąć poprzez zadbanie o możliwość oferowania nowych i dobrze płatnych miejsc pracy, a także rozwoju własnych działalności gospodarczych. W mojej opinii, aby to osiągnąć bardzo ważne jest podjęcie działań zmierzających do pozyskania inwestorów, wpierających lokalnych przedsiębiorców. Jako kandydatka do Rady Miasta chciałabym również zająć się tematem aktywnego spędzania wolnego czasu i bezpieczeństwa, szczególnie dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.