Odoo image and text block

1. ĆWIK Sławomir

lat 46. żonaty, dwie córki, zamościanin od urodzenia. Prawnik, menedżer, inwestor, dobry gospodarz. Wykształcenie: UMCS – prawo, SGH – podyplomowe studia podatkowe, Akademia Koźmińskiego – program MBA dla finansistów, wiele kursów i szkoleń z dziedziny zarządzania, prawa i finansów, dobra znajomość języka angielskiego biznesowego. 18 lat pracy w spółkach, w tym wieloletnie doświadczenie w zarządach i radach nadzorczych, 12 lat pracy jako pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu. Współtwórca grupy kapitałowej, która utworzyła w Zamościu ok. 200 miejsc pracy w sektorze finansów.

2. TKACZYK Witold

Z wykształcenia nauczyciel, menedżer ochrony zdrowia. Aktualnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego, gdzie pomaga rozwiązywać problemy mieszkańców oraz uczestniczy w podejmowaniu nowych inicjatyw w kierunku poprawy warunków życia. Jest inicjatorem przekształcenia parteru po wymiennikowni w Okrąglaku na ośrodek pobytu dziennego dla osób starszych oraz budowy windy. Jeśli Państwo wybierzecie mnie na swojego przedstawiciela w Radzie Miasta, to będę starał się o lepszą współpracę władz miasta z zarządem Spółdzielni, zwiększenie budżetu obywatelskiego, większe zaangażowanie miasta w utrzymanie obiektów znajdujących się na terenie osiedli, takich jak ulice, chodniki itp. Uważam, że miasto powinno więcej uwagi poświęcać ochronie środowiska dlatego jestem przeciwny uruchomieniu spalarni śmieci i innych odpadów w Zamościu i okolicy.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

3. BRATKOWSKA-SANDER Klaudia

absolwentka wydziału ekonomicznego UMCS w Lublinie. Właścicielka firmy działającej na terenie Zamościa. Prywatnie mama 3-letniego Igora, pasjonatka zdrowego i aktywnego stylu życia.

4. JADCZYSZYN Zbigniew

lat 63, ojciec dorosłych już dzieci. Ukończył studia na AGH w Krakowie. Mieszkaniec Zamościa od roku 1980 (osiedle J. Zamoyskiego - niebieskie). Wiele lat pracowałem w Zamojskich Fabrykach Mebli. Później w dużych i małych firmach komercyjnych kreowałem i realizowałem budżety finansowe i plany rozwojowe. Zamiast wyborczych deklaracji, obiecuję posiadaną wiedzę i doświadczenie spożytkować do wypracowania decyzji służących zrównoważonemu rozwojowi Miasta przyjaznego jego mieszkańcom. Realizacja programu Zamojskiej Koalicji Obywatelskiej, inicjatyw mieszkańców, organizacji i stowarzyszeń, a także kontynuacja racjonalnych przedsięwzięć dotychczasowej Rady Miasta będą moimi priorytetami. Jako radny chcę również pozytywnie wpływać na rozwój zlokalizowanych w Zamościu firm, transparentne zasady w inwestycjach samorządowych, a także budowanie lokalnej tożsamości kulturowo-obywatelskiej. Jeśli w wyborach uzyskam wystarczającą liczbę głosów, a proszę Was o nie, zadbam, aby nie było niczego o Was bez Was.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

5. DUBIENKA Wiesława

nauczycielka, obecnie na emeryturze. Wieloletnia Przewodnicząca Zarządu Osiedla Planty, ławnik Sądu Rodzinnego. Wiedzę i doświadczenie chcę wykorzystać dla tworzenia lepszych warunków życia zamojskich Seniorów i mieszkańców naszego osiedla.